Dmitry Kuschik KINEZJOLOGIA STOSOWANA

1. Historia i założenia główne kinezjologii stosowanej: George Goodhart, Pawłow, dr Vasilyeva
2. Kinezjologia stosowana jako metoda rehabilitacji kompleksowej:
– holistyczne podejście do testów w rehabilitacji: struktura, biochemia i narządy wewnętrzne, sfera psychoemocjonalna,
– mechanizmy adaptacyjne organizmu
– mechanizm testów kinezjologii stosowanej – przywrócenie zasobów własnych ciała
– skuteczne metody diagnostyczne oparte na testach MMT – diagnoza przyczynowa
3. Metody i narzędzia diagnostyczne w kinezjologii stosowanej:
– anamneza
– diagnostyka wizualna
– testy mięśni wskaźnikowych i ich związki neurologiczne z narządami wewnętrznymi, gruczołami, odruchami,
– prowokacje
– metodologia testu MMT
4. Metody terapeutyczne w Kinezjologii Stosowanej:
– terapia manualna
– osteopatia
– metody terapeutyczne sfery psychoemocjonalnej
– zastosowanie igłowania, akupunktury, refleksoterapii
– kinezyterapia
– dobór indywidualnych elementów korekcyjnych poprzez diagnozę posturalną
5. Kierunki zastosowania kinezjologii stosowanej:
– terapia ortopedyczna i neurologiczna
– terapia narządów wewnętrznych i gruczołów (trzewna)
– terapia sfery biochemiczna – diagnostyka nietolerancji i alergii oraz dobór suplementacji