Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, wykładowca i koordynator kierunku Kosmetologia. Kosmetolog, podolog, safety assesor, wizażysta. Wieloletni nauczyciel akademicki współpracujący z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Pedagodicznym w Krakowie oraz Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający zdobycie kompetencji Technika Usług Kosmetycznych. Członek Rady Naukowej Kosmetologii Estetycznej i Redaktor Naczelny monografii WSEIT. Autor wielu publikacji naukowych z dziedziny kosmetologii, dermatologii i alergologii oraz prelegent na wielu konferencjach kosmetologicznych, dermatologicznych, alergologicznych i z zakresu medycyny estetycznej.