Deramatolog, specjalista podologii. Absolwent Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego.

Praktykę rozpoczął w roku 2007 i do roku 2015 praktykował w klinice dermatologicznej ojca dr Rusłana Semenyny. W Polsce od 2015 r., przez 2 lata praktykował z zespołem interdyscyplinarnym rehabilitacji i leczenia ran w Częstochowie. Od 2017r. manager zespołu podologów SPONDYLUS, we współpracy z którym tworzy autorskie kursy i szkolenia dla kadry podologów. Instruktor szkoły edupodologia.pl, certyfikowany instruktor metody Arkady.