Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wykładowca akademicki, pielęgniarka zafascynowana ortopodologią i diagnostyką opartą na faktach. Doświadczenie zawodowe w pielęgniarstwie zdobyła w dwóch prywatnych największych centrach medycznych w Polsce, gdzie pełniła funkcję pielęgniarki koordynującej, audytora wewnętrznego, odpowiadała za przygotowanie punktów pielęgniarskich w nowych placówkach, jak również była odpowiedzialna za nadzór nad dokumentacją medyczną i procedurami. Od 13 lat w roli dydaktyka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu – w ramach nauczania studentów kierunków: lekarski, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia (zafascynowana tematyką wielokulturowości w medycynie, etyką, historią medycyny i nowoczesnymi technologiami w medycynie).

W swojej pracy jako dydaktyka, uświadamia studentom jak ważnym elementem jest aspekt humanizmu i opieki holistycznej w procesie leczenia przywracania, ale także utrzymania zdrowia, Propagatorka pracy w zespole interdycypilnarnym – bo jak opiekować się pacjentem to tylko w najlepszym zespole specjalistów. Inspiruje kolejne osoby w obszarze dydaktyki, stale pracuje nad poprawą jakości kształcenia, wykorzystując nowoczesne systemy nauczania i nowe technologie – na co dzień prowadzi zajęcia w ramach webinarów, wideokonferencji, aplikacji mobilnych, a nawet transmisji live (chociażby na portalu społecznościowym facebook).

Uczestnik licznych konferencji, warsztatów i kursów poświęconych nowoczesnym metodom diagnostyki i leczenia schorzeń aparatu ruchu. Autorka licznych publikacji naukowych – artykułów i monografii. Współredaktor i redaktor książek naukowych. Współautorka programów edukacyjnych, organizatorka międzynarodowych projektów dydaktycznych i naukowych, kierownik i koordynator grantów naukowych. Współzałożycielka Centrum Ortopodologii i Rahabilitacji TerraCare, w którym odpowiedzialna jest z najmłodszych pacjentów. Wierzy, że jak najwcześniejsze rozpoczęcie dbania o aparat ruchu małych pacjentów, przy wykorzystaniu gamy dostępnych i powszechnych elementów, o których rodzice nie zawsze mogą pomyśleć, że są w ich zasięgu – jest niezwykle ważne i przynosi najlepsze efekty.