Dyr. ds. edukacji podologicznej Polskiego Towarzystwa Podologicznego

Absolwent warszawskiego uniwersytetu medycznego na kierunku zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz organizacji gabinetów podologicznych oraz w zakresie opracowywania programów edukacyjnych w  ośrodkach szkoleniowych z nastawieniem na praktyczną i teoretyczną naukę podologii.

Koordynatorka policealnej szkoły kształcącej w specjalności podolog. Aktualnie realizuje nowy projekt: europejski instytut podologiczny, właściciel w podotrade sc.