Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Opiekun Diabetologicznego Koła Naukowego działającego przy Klinice od 2007 r. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu (zajęcia z dietetyki klinicznej), zajęć fakultatywnych. Opiekun prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo: promotor pomocniczy prac doktorskich na Wydziale Lekarskim WUM. Autor rozdziałów w podręcznikach i skryptach dydaktycznych dla lekarzy i studentów. Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych. Autor i współautor 74 prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych. Współredaktor książki „Zespół stopy cukrzycowej” (Wydawnictwo Termedia 2010). Organizator konferencji naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. I Międzynarodowej Konferencji Zespołu Stopy Cukrzycowej w 2015 r.) dla lekarzy, pielęgniarek i studentów. Przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (Organizacja opieki nad chorymi z zespołem stopy cukrzycowej. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran”. Mrozikiewicz-Rakowska B., Jawień A., Sopata M. i wsp. Leczenie Ran 2015; 12(3): 83-112), sekretarz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 24 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA), który odbędzie się w maju 2018 roku w Krakowie. Członek Zespołu ds. opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia.