Pielęgniarz, specjalista ortopodologii

Specjalizuje się w zakresie badań ortopodologicznych i aspektów profesjonalnej obsługi pacjenta (działalność naukowa w tym obszarze). W codziennej pracy zajmuje się podologią, diagnostyką aparatu ruchu, analizą wzorców chodu, diagnostyką sensomotoryczną i projektowaniem indywidualnych wkładek ortopedycznych, ponadto – doborem obuwia, koordynacją prac zespołu interdyscyplinarnego Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji, zabiegami z zakresu podologii i ortonyksji.

Człowiek wielu pasji (w tym do diagnostyki pedobarograficznej, nowoczesnych technologii i medycyny opartej na faktach). Dzięki korporacyjnym i międzynarodowym doświadczeniom zdobytym w innych branżach, na medycynę i aspekty medyczne patrzy w odmienny sposób – szczególnie pod względem jakości obsługi pacjenta, oferowanych produktów i usług. Ukończył wiele kursów z zakresu biomechaniki aparatu ruchu, projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych, anatomii i biomechaniki stopy, diagnostyki pedobarograficznej i sensomotorycznej, ortonyksji i metod korekcji wrastających paznokci. Zamiłowanie do aplikacji mobilnych zaskutkowało ukończeniem studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (kierunek: Nowoczesne Aplikacje Webowe i Mobilne), zaś kwestie zarządzania zgłębiał podczas studiów podyplomowych ukończonych również na WSB w Poznaniu (kierunek: Zarządzanie). Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunku pielęgniarstwo (studia licencjackie, magisterskie), studiów doktoranckich (tytułu dr n. o zdr. uzyskany na Wydział Nauk o Zdrowiu UMP w Poznaniu).

Wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach programów anglojęzycznych UMP (kierunków: medycyna, stomatologia, fizjoterapia), pracownik międzynarodowych korporacji w obszarach wielokanałowej obsługi klienta/pacjenta, branży informatycznej. Specjalista w zakresie ortopodologii i biomechaniki chodu.

Uczestnik licznych konferencji, warsztatów i kursów poświęconych nowoczesnym metodom diagnostyki i leczenia schorzeń aparatu ruchu. Współzałożyciel funkcjonującego od 2017 roku Centrum Orotpodologii i Rehabilitacji TerraCare w Poznaniu, pomysłodawca i współtwórca innych marek rodziny Terra: TerraMedica – konferencje i szkolenia medyczne dla chcących wiedzieć więcej i TerraVision – realizacje video i streamowanie wydarzeń on-line. Z pasją odkrywa rzeczy nowe, a każdy dzień traktuje jako możliwość nauki.