Autorka publikacji naukowych oraz programów kształcenia kadr medycznych z obszaru diagnostyki posturalnej. Dyrektor placówki medycznej Spondylus, autorka i koordynator programów badań populacyjnych osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii chorób stóp, kończyn dolnych.

Poprzez pracę naukową i praktykę zawodową, realizowaną w interdyscyplinarnym zespole lekarzy wielu specjalizacji, fizjoterapeutów i podologów opracowała i wdrożyła indywidualne produkty medyczne z obszaru zaopatrzenia ortopedycznego. W oparciu o akademickie wykształcenie medyczne i inżynierskie, opracowała i wdrożyła autorską procedurę metodologii badań stóp i postury, kładąc ogromny nacisk na istotę obiektywnych metod diagnostyki w ocenie wstępnej oraz w analizie postępów terapii. W konsekwencji efekty uzyskane w tym projekcie badawczo-rozwojowym, realizowanym z siostrą dr inż. Marceliną Bitenc-Jasiejko i cudownym zespołem ludzi medycyny i rozwoju, zaowocowały powstaniem sieci współpracy specjalistów rehabilitacji i leczenia chorób narządu ruchu PODOLOGIA.pl oraz powstaniem placówki kształcenia ustawicznego kadr medycznych eduPODOLOGIA.pl.

Za osiągnięcia w obszarze kształcenia i edukacji dr inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko została nagrodzona Nagrodą Kuratora Światy za „Wybitne Osiągnięcia w Edukacji i Oświacie” oraz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W rozwoju zawodowym jej głównym celem jest łączenie pracy naukowo – badawczej z rozwiązaniami praktycznymi.