Andrii Kosikov OSTEOPATIA

1. Osteopatia – Historia metody
2. Terapia czaszkowo-krzyżowa
3. Rytmy ciała. Diagnoza i leczenie poprzez rytm czaszkowo-krzyżowy
4. Protokół Upledgera. Samowystarczalność, prostota i bezpieczeństwo.
5. Techniki pracy z kością krzyżową i potylicą
6. Powięź i uwalnianie mięśniowo-powięziowe w osteopatii.
7. Psychosomatyka w osteopatii
8. Tkanka mózgowa i praca z głębokimi strukturami mózgu
9. Techniki terapeutyczne w osteopatii