dr n. farm. Katarzyna Kordus, mgr Ilona Vollmer Edukacja w podologii – a przepisy i normalizacje || Podologiczna edukacja pozaformalna

dr n. farm. Katarzyna Kordus – Edukacja w podologii – a przepisy i normalizacje

Dziekan Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, jako pedagog i autor programów kształcenia kadr medycznych podzieli się z nami wiedzą prawną oraz doświadczeniem, w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych:

  • Fizjoterapeuci – mamy „ustawę” i co dalej,
  • Podolodzy – w oczekiwaniu na „ustawę o zawodzie” – co możemy zrobić, żeby się rozwijać, nie przekraczać kompetencji i się po prostu nie bać.

mgr Ilona Vollmer – Podologiczna edukacja pozaformalna

Dyr. ds. edukacji podologicznej Polskiego Towarzystwa Podologicznego

Absolwent warszawskiego uniwersytetu medycznego na kierunku zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz organizacji gabinetów podologicznych oraz w zakresie opracowywania programów edukacyjnych w  ośrodkach szkoleniowych z nastawieniem na praktyczną i teoretyczną naukę podologii.

Koordynatorka policealnej szkoły kształcącej w specjalności podolog. Aktualnie realizuje nowy projekt: europejski instytut podologiczny, właściciel w podotrade sc.